TİCARİ İŞLETME REHNİ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1. Ticaret Sicili Memurluğu’na dilekçe (2 Adet)
2. Beyanname (Ticari İşletme Rehni İçin) (2 Adet ASIL)
3. Mersin Noterliğinden onaylı DÜZENLEME ŞEKLİNDE TİCARİ İŞLETME REHNİ SÖZLEŞMESİ (2 Adet ASIL)