Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri odamızın web sayfasında yer alan tüm hizmetlerden faydalanabilir. Bu hizmetler;

 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme,  araştırma ve rapor çalışmaları yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,

 • İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanma,

 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,

 • İhracatçıların menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri,

 • İthalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge v.b. suret onayları,

 • Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi,

 • Dış anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli girişimler ve arabuluculuk hizmetlerinden yararlanma,

 • Yurt dışı fuar organizasyonlarından yararlanma,

 • Yabancı alım heyeti organizasyonlarından yararlanma,

 • Yurt dışı iş ziyareti organizasyonlarından yararlanma,

 • Ticari vize işlemlerinin takibi hizmetinden yararlanma,

 • İmalatçı üyelerin kapasite raporları düzenlenmesi, onaylanması ve Odalar Birliği’ne gönderilmesi,

 • İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,

 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,

 • Tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,

 • İş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri,

 • K Belgesi hizmetlerinden üyelerimizin  faydalandırılması,

 • TAPDK ruhsat işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Sigorta acenteliği uygunluk belgesinin verilmesi, 

 • Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti,

 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan  sicil belgesi,faliyet belgesi ihale durum belgesi,imza onay belgesi,müteahhitlik yapı sicil belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi,

 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması,

 • Ustalık,kalfalık,çıraklık v.b sözleşmelerinin onaylarının yapılması,

 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,

 • Türkiye’nin birçok yerindeki otellerde indirimli olarak konaklama imaknı,

 • Başarılı firmaların ödüllendirilmesi,

 • Mücbir Sebep Belgesi düzenlenmesi,

 • Ürünlerin fire ve zayiatoranlarının tespit edilmesi,

 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,

 • Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik seminer,panel,kurslar tertip edilmesi,

 • İlimizin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtımına yönelik çalışmalar yapılması,

 • Tahsis Tevziat Hissesi Belgeleri tanzim edilmesi,

 • Konferans salonumuzun üyelerimize indirimli olarak tahsis edilmesi,

 • Çeşitli konularda inceleme yapmak isteyen resmi ve özel kuruluşlara doküman sağlanması.