İŞ MAKİNESİ TESCİL, RAPOR İŞLEMLERİ
TÜZEL KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER
 • Odamıza Hitaben Yazılmış Dilekçe
 • İş Makinasının Fatura Aslı
 • Teknik Belgenin Aslı
 • Şirket İmza Sirküleri
 • İmza Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Levhasının Fotokopisi
 • Oda Kayıt Belgesi
ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE
 • Eski Ruhsatın Aslı
 • Noter Satış Sözleşmesinin Aslı
 • Şirket İmza Sirküleri
 • İmza Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Levhasının Fotokopisi
 • Oda Kayıt Belgesi Tüzel Kişilerde 2. El İş makinası Tescilinde İstenen Belgeler
GERÇEK KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER
 • Odamıza Hitaben Yazılmış Dilekçe
 • İş Makinasının Fatura Aslı
 • Teknik Belgenin Aslı
 • İmza Sirküleri
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Kaydı Var İse Vergi Levhasının Fotokopisi
GERÇEK KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER
 • Odamıza Hitaben Yazılmış Dilekçe
 • Eski Ruhsatın Aslı
 • Noter Satış Sözleşmesinin Aslı
 • İmza Sirküleri
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Kaydı Var İse Vergi Levhasının Fotokopisi
TÜZEL KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER
 • Odamıza Hitaben Yazılmış Dilekçe
 • Gümrük Giriş Beyannamesi
 • Makina Mühendisi Tarafından Hazırlanmış Teknik Belge
 • Şirket İmza Sirküleri
 • İmza Yetkilisinin Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Levhasının Fotokopisi
 • Oda Kayıt Belgesi
GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER
 • Odamıza Hitaben Yazılmış Dilekçe
 • Gümrük Giriş Beyannamesi
 • Makina Mühendisi Tarafından Hazırlanmış Teknik Belge
 • İmza Sirküleri
 • Kimlik Fotokopisi
 • Vergi Kayıtı Var İse Vergi Levhasının Fotokopisi

İndirilebilir Dökümanlar