Ulusal Destek Programları
– TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
– Proje Pazarları Destekleme Programı
– Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
– TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
– TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projesi Destekleme Prpgramı (Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)
– Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
– Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
– Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)
– Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
– Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destekleme Programı
– TÜBİTAK Patent Destek Programı
– Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı
– Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Uluslararası Ortaklı Destek Programları

– TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
– Ufuk Avrupa Programı
– EUREKA-EUROSTARS

Sanayi Teşvikleri
– T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi