Osmaniye’nın dışa açılımını daha etkin hale getirmek,
bölgemizin ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmak,
Odamızı, üyelerimiz nezdinde iş ve ekonomi dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,
Avrupa Birliği sürecine üyelerimizin entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı genişleterek sürdürmek,
Üyelerimize faydalanabilecekleri her türlü destek ve teşvik unsurları konusunda sürekli bilgi akışı sağlamak,
Osmaniye sanayisinde ve ticaretinde yer alan işletmelerimizin, ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve ticari politikalarda daha fazla söz sahibi olabilmesi amacıyla ilgili platformlarda etkin olmak,
İlimizin cazibe merkezi olması yolunda yapılacak her türlü girişime öncülük etmektir.