Sigorta Uygunluk Belgesi

Sigorta Acenteleri ve Eksperleri Levhaya Kayıt İşlemleri

5684 Sayılı “Sigortacılık Kanunu” 14 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sigortacılık sektörüne yeni bir dönemi başlatan, söz konusu yasa ile yapılan önemli bir düzenleme de, sigorta acentelerine, mesleki yeterlilik kriterleri getirilmesi olmuştur. Bu konuda Sigortacılık Kanununa dayanılarak çıkarılan Sigorta Acenteleri Yönetmeliği 14 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede, 15 Nisan 2008 tarihinden itibaren, sigorta şirketlerince tesis edilecek yeni acenteliklerin, anılan Yönetmelik şartlarına uygun olması, ayrıca 5684 sayılı Kanunun 23’üncü maddesine göre uygunluk belgesi alarak Levhaya kayıt yaptırmış olmaları gerekmektedir.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih olan 14 Nisan 2008 tarihi itibariyle acentelik faaliyetinde bulunanlar için ise, uygunluk belgesi alma ve Levhaya kayıt işlemleri TOBB ve bu konuda TOBB tarafından yetkilendirilmiş Odalar tarafından yapılacaktır.

Odamız ile TOBB arasında yapılan protokol ile ilçemizde faaliyet gösteren sigorta acentelerinin uygunluk belgesi alma ve levhaya kayıt başvuruları Odamız tarafından da kabul edilecektir. Bu konuda Hazine Müsteşarlığının 08.05.2008 tarih ve 2008/15 sayılı Genelgesinde 14.04.2008 günü akşamına kadar firmalarının tescil işlemlerini tamamlamış olan acentelerin başvurularının Odalarca kabul edileceği ve bu acentelerin, en geç 14.06.2008 tarihine kadar Levha kayıt işlemlerini tamamlatmak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Konu ile ilgili uygulamalarda sorun yaşanmaması ve belirtilen tarihe kadar firmalar ve Odamız tarafından yapılacak çalışmaların eksiksiz olarak tamamlanabilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu itibarla Hazine Müsteşarlığının 08.05.2008 tarih ve 2008/15 sayılı Genelgesinde belirtilen ve TOBB ve Odalarca başvuruların değerlendirilmesi esnasında, açıklanmasında fayda görülen hususlar aşağıda yer almaktadır:

14.04.2008 TARİHİNDEN ÖNCE ODAMIZA KAYIT OLMUŞ TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER:

1. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği hazırlamanız gereken evrakların hazırlanması. Hazırlanacak evrakların listesi aşağıda belirtilmiştir.
2. www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS-2.php internet sitesine girerek doldurulması gereken tüm bilgilerin, hazırlanan evraklar doğrultusunda sisteme girişinin yapılması ve başvuru numarasının alınması.
3. Hazırlanan evrakları Odamıza getirmeniz.
4. Not: Levhaya kayıt işlemleri için aidat borcunuzun olmaması gerekmekte ve bu işlem için 85,00 TL ücret alınmaktadır.

14.04.2008 TARİHİNDEN ÖNCE ODAMIZA KAYIT OLMUŞ GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER:

1. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği hazırlamanız gereken evrakların hazırlanması. Hazırlanacak evrakların listesi aşağıda belirtilmiştir.
2. www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS-2.php  internet sitesine girerek doldurulması gereken tüm bilgilerin, hazırlanan evraklar doğrultusunda sisteme girişinin yapılması ve başvuru numarasının alınması.
3. Hazırlanan evrakları Odamıza getirmeniz.
4. Not: Levhaya kayıt işlemleri için aidat borcunuzun olmaması gerekmekte ve bu işlem için 85,00 TL ücret alınmaktadır.

14.04.2008 TARİHİNE KADAR ODAMIZA KAYIT OLMAMIŞ SİGORTA ACENTELERİNİN, TRAFİK TAKİPÇİLERİN, TALİ ACENTELERİN YAPACAĞI İŞLEMLER:

1. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği hazırlamanız gereken evrakların hazırlanması. Hazırlanacak evrakların listesi aşağıda belirtilmiştir.
2. Esnaf Siciline Kaydınız varsa Sicil Gazetesi Fotokopisi de gereklidir.
3. 14.04.2008 tarihinden önce sigortacılık yaptığınızı kanıtlayan, sigorta şirketinizin genel müdürlüğünde (Bağlı oldunuz sigorta şirketinden değil) alacağınız yazı ve ekine koyacağınız tahsilat makbuzu ya da düzenlemiş olduğunuz poliçe.
4. https://www.tobb.org.tr/SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/TOBB-AEKS-2.php internet sitesine girerek doldurulması gereken tüm bilgilerin, hazırlanan evraklar doğrultusunda sisteme girişinin yapılması ve başvuru numarasının alınması.
5. Hazırlanan evrakları Odamıza getirmeniz.
6. 31.12.2008 tarihine kadar Odamıza kayıt olmak.
7. Not: Levhaya kayıt işlemleri için 85,00 TL ücret alınmaktadır.

14.04.2008 TARİHİNDEN SONRA SİGORTA ACENTELİĞİ YAPMAK İÇİN LEVHAYA KAYIT YAPTIRMAK İSTEYEN GERÇEK YA DA TÜZEL KİŞİLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER:

1. Odamıza kayıt olmak.
2. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereği hazırlamanız gereken evrakların hazırlanması. Hazırlanacak evrakların listesi aşağıda belirtilmiştir.
3. Gerçek kişi acentenin ya da tüzel kişi acentelerin müdürlerinin 2 yıllık sigortacılık, aktüerya, pazarlama ya da risk yönetimi bölümlerinden mezun olup 2 yıl sigortacılık deneyimi olması ya da 4 yıllık üniversite mezunu olması gerekmektedir. Diğer şartlar için TIKLAYINIZ.
4. http://www.sigorta.org.tr/acente/aeks2.php internet sitesine girerek doldurulması gereken tüm bilgilerin, hazırlanan evraklar doğrultusunda sisteme girişinin yapılması ve başvuru numarasının alınması.
5. Hazırlanan evrakları Odamıza getirmeniz.
6. Not: Levhaya kayıt işlemleri için 85,00 TL ücret alınmaktadır.

UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSUNDA ODAYA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR (TÜZEL KİŞİ ACENTALAR)

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DİLEKÇE (TÜZEL KİŞİ)
2. TİCARET SİCİL GAZETESİ
3. TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
4. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
5. VERGİ LEVHASI SURETİ
6. İFLAS KONKORDATO BELGESİ (Şirketler İçin Ticaret Sicil memurluğu Tarafından Düzenlenebilmektedir)
7. TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2)
8. BİLGİ FORMU (EK-3)
9. (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
10. (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA) SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME SURETİ
11. TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ YETKİLİLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
2. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (E-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
6. TAAHÜTNAME EK-1
7. BİLGİ FORMU EK-3
8. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
9. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (E-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI
8. TAAHÜTNAME EK-1
9. BİLGİ FORMU EK-3
10. (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
11. CEP TELEFONU NUMARASI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (E-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. TİCARET SİCİL GAZETESİ

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
3. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
4. TAAHÜTNAME EK-1
5. BİLGİ FORMU EK-3

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. İFLAS / KONKORDATO BELGESİ (Şirketler İçin Ticaret Sicil memurluğu Tarafından Düzenebilmektedir)
2. TAAHÜTNAME EK-1
3. BİLGİ FORMU EK-3

* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR
* MESLEKİ TECRÜBE SSK VEYA BAĞKUR’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR.
* SİGORTA ACENTELERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPTIRMAMIŞSA 31.12.2008 TARİHİNE KADAR TANZİM ETTİREREK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR
* SİGORTA ACENTELERİNİN, SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YOKSA LEVHAYA KAYITTAN SONRA 6 AY İÇERİSİNDE EN AZ BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPARAK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR.

UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSUNDA ODAYA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR
(GERÇEK KİŞİ ACENTALAR)

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. DİLEKÇE /ÖN BAŞVURU ONAY FORMU (GERÇEK KİŞİLER)
2. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
3. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
4. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (E-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
5. İFLAS KONKORDATO BELGESİ
6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
8. TİCARET SİCİL GAZETESİ
9. TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
10. MAL VARLIĞI BEYANI
11. TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2)
12. BİLGİ FORMU EK-3
13. (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
14. (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
15. (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA) SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME SURETİ
16. TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTESİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ (e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
5. DİPLOMA SURETİ
6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

* TÜM BELGE, FOTOĞRAF VE BEYANLARIN DÜZENLENİŞ TARİHİ 6 AYDAN ESKİ OLMAMALIDIR
* MESLEKİ TECRÜBE SSK VEYA BAĞKUR’DAN ALINACAK BELGE İLE İSPATLANMALIDIR.
* SİGORTA ACENTELERİ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASINI YAPTIRMAMIŞSA 31.12.2008 TARİHİNE KADAR TANZİM ETTİREREK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR
* SİGORTA ACENTELERİNİN, SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YOKSA LEVHAYA KAYITTAN SONRA 6 AY İÇERİSİNDE EN AZ BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPARAK BAŞVURU YAPILAN ODAYA İLETMEK ZORUNDADIR.

Not: Şirket /Firma unvanları, ortaklık bilgileri, hisse oranları, ortaklık başlangıç be bitiş tarihleri ile firma adreslerinde Ticaret Sicil Gazetesinde yazılı bilgiler (tescil edilmiş) esas alınacak olup, fiili durumlar ile tescilli bilgileri aynı olmayanların sorun yaşamaması için aktif olarak bulundukları adresi ve diğer bilgileri değişiklik yapmak sureti ile tescil etmeleri gerekmektedir. Tescil ve tescil edilen hususun Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanması yaklaşık 1 hafta sürebileceği hesap edilmelidir.