Odamızın bütün birimleri ile kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, tarafsız, güvenilir, etkin ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla;
Sanayi ve ticaret hayatı başta olmak üzere sosyo-ekonomik anlamda Osmaniye ilinin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunmak ve ulusal ölçekte kalkınmasında öncü rol oynamak,
Bir özel sektör temsilcisi olarak ulusal ve uluslar arası alanda Osmaniye ilini en iyi şekilde temsil etmek, uluslar arası platformlarda Ülkemizin tanıtımında etkin ve aktif bir şekilde rol almak, bu doğrultuda etkin politikalar belirlemek ve uygulamak,
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası olarak her alanda üyelerimiz, İlimiz ve Ülkemiz adına yapılacak tüm girişimlerde mükemmeliyeti bir ilke olarak benimsemektir.