SORUMLULUK VE YETKİLER

 1. Oda Sicili; Kayıt, Tadil, Tasfiye, Terkin İşlemlerini yapmak.
 2. Değişiklikleri yapılan Üye bilgilerinin elektronik ortamda güncelleştirmesini yapmak.
 3. Oda Sicili ile ilgili istenilen belge taleplerini değerlendirerek, cevap vermek.
  • Oda Kayıt Sureti
  • Faaliyet Belgesi
  • İhale Durum Belgesi (İflas Durumu Belgesi)
  • Yerli İstekli Belgesi
  • Ortaklık Teyit Belgesi
  • Mücbir Sebep Belgesi
  • Vize Talep Belgesi
  • Yabancı İş Adamı Davet Yazısı
  • BAĞ-KUR Evrak İşlemleri
 4. Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.
 5. Gelen ve Giden Evrak kaydını tutmak, dosyalamak ve dağıtımını yapmak.
 6. Odaya gelen her türlü posta ve kargonun kabulü ve dağıtımını yapmak.
 7. Kurumlar Arası Yazışmalar
 8. Odanın tüm birimlerinden gelen arşivin dolaplara göre numaralandırmak suretiyle muhafaza etmek.
 9. Arşiv giriş çıkış kaydını arşiv giriş çıkış formuna göre tutmak.
 10. Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Bilgi İşlem Birimi İşlemleri

 1. Oda üye veri tabanını oluşturmak, Oda üyelerinin adres, telefon, faks ve e-mail bilgilerini temin etmek.
 2. Oda üye veri tabanını güncellemek, adres, telefon ve e-mail adreslerini güncel tutmak.
 3. Ağa bağlı çalışan bilgisayarların iletişimini sağlamak, cihazların ayarlamalarını yapmak, çalışır durumda olmasını sağlamak ve teknik denetimini yapmak.
 4. Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, güvenlik için koruyucu ve engelleyici önlemler almak.
 5. Personele bilgisayar konusunda teknik destek vermek.
 6. Oda bilgisayar veya bilgisayar parçaları alımlarında ürün hakkında görüş vermek ve satın alınan bu ürünlerin kontrolünü yapmak.
 7. Bakımı yapılacak olan elektronik ürünlerin kim tarafından, ne kadar sürede bakımı yapılacağına dair tablo oluşturmak ve bakım sözleşmelerini Satın Alma Müdürlüğü ile birlikte takip etmek.
 8. Odanın bilgi güvenilirliğine dair Risk Analizi Tablosunu oluşturmak ve uygulamak.
 9. Oda web sayfasının teknik takibi ve desteğini sağlamak.
 10. Server yedeklemesini günlük olarak yapmak.
 11. ISO 9001:2015 KYS Ekibinde görev yapmak.
 12. Yönetim Kurulunca belirlenen İmza Yetki alanına giren konularda Oda ile ilgili belgelere imza atmak.