– Alan Bazlı Destekler
– Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
– Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
– Hayvancılık Desteklemeleri