KURULUŞ

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/
MERSİS hakkında Sık Sorulan Sorular
2. Hükmi Şahıs Dilekçesi
3. Kooperatif Sözleşmesi ( 4 Adet )
Kooperatif Sözleşmesi 15.03.2018 tarihinden itibaren Ticaret Sicili Müdürlüğünde onaylanmaktadır.
Kooperatif Sözleşmesi Ticaret Sicili Müdürlüğünde imzalandıktan sonra İlgili Bakanlık tarafından onay alınması gerekmektedir.
4. Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yetkili kişilerinisimlerinin belirtildiği Beyanname. (Beyanname Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Müdürlüğümüzde imzalanacaktır)
Beyanname Örneği için tıklayınız…
NOT: Görev Bölümü Yetki kararında ; Yönetim Kuruluna seçilen Üyelerin isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir.
5. Görev Bölümü Yetki Kararı göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
6. Tescil ilan beyannamesi ( 3 Adet )
Tescil İlan Beyannamesi Örneği için tıklayınız…
Not: Tescil esnasında şirketlerin potansiyel vergi numarasını gösteren vergi dairesi yazısının ibraz edilmesi gerekmektedir.

GENEL KURUL

1. Dilekçe
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
Not: Toplantı Tutanaklarında Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilen Üyelerin isimlerinin yanında (TC kimlik ve Aile Sıra numarasının) yazılması gerekmektedir.
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı
5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı ( 1 Adet Noter Tasdikli )
6. Yetkili olanların karara göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )

TASFİYE GİRİŞ

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne Dilekçe ( 1 Adet )
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Tasfiye Kurulu ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
6. Tasfiye memurlarının “Tasfiye Halinde” ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
7. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Giriş Bilançosu ( 1 Adet Asıl )
8. Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

TASFİYE SONU

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde ( 1 adet noter tasdikli )
4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu ( bakiye sıfır değerli olacak) ( 1 Adet Asıl )
6. 3 ilanın yayınlandığı gazetelerin fotokopisi (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve bazı kooperatifler yerel gazete)

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

1. Dilekçe
2. Yönetim Kurulu kararı ( 1 Adet Noter Onaylı )
3. Yetki verilen kişinin karara göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet Asıl )
4. İstifa eden üyelin istifa dilekçesi

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Adres Değişikliği Kararı ( 1 Adet Noter onaylı )
Not: Kararlarda adresin Ulusal Adres Veri Tabanındaki standartlara uygun olarak yazılması gerekmektedir.
(İl, İlçe / Mahalle, Köy / Cadde, Sokak, Bulvar / Dış Kapı / İç Kapı bilgilerinin bulunması gerekmektedir.)