GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) KURULUŞ (YENİ KAYIT)

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/
MERSİS hakkında Sık Sorulan Sorular
2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
3. Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
4. Vergi levhası fotokopisi
5. Yevmiye defterinin noter onay sayfasından 1 adet fotokopi
Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname aslı Müdürlüğümüzce alınmaktadır. Şahıs kendisi başvurursa imza beyannamesine gerek yoktur.
5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir.

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ŞUBE AÇILIŞI

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/
2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
3. Şube Ünvanına göre Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 Adet )
4. Merkezin Vergi levhası fotokopisi ( 2 Adet )
5. Şubenin işyerinin yoklama tutanağı fotokopisi
6. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 120.Madde Belgesi

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) MERKEZ NAKLİ

1. MERSİS Başvurusu https://mersis.gtb.gov.tr/
2. Hakiki Şahıs Dilekçesi
3. Merkezin bağlı bulunduğu Ticaret Sicili Müdürlüğünden 111.Madde Belgesi
4. Yoklama Tutanağı ( Asıl )
Not: Vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname aslı Müdürlüğümüzce alınmaktadır. Şahıs kendisi başvurursa imza beyannamesine gerek yoktur.

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1. Dilekçe ( 1 adet ) (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Unvan değişikliği ise; Noterden veya Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenmiş imza beyannamesi. ( 1 adet )
3. Adres ya da işkonusu değişikliği var ise Vergi Levhası ya da Yoklama Tutanağı fotokopisi

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ACENTELİK TESCİLİ

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Acentelik Vekaletnamesi ( 1 Adet Noter onaylı )

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) ACENTELİK FESHİ

1. Dilekçe ( 1 Adet )
2. Acentelik Fesihnamesi ( 1 Adet Noter onaylı )

GERÇEK KİŞİ (ŞAHIS) TERKİN

1. Ticaret Sicili Memurluğu’na Dilekçe ( 1 Adet )
2. Vergi dairesi kaydının terkin olduğunu gösterir yazı.
NOT: Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.