Türkiye Sayısal Takograf Sistemi (STS) Hakkında

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, “Türkiye Ulusal Otoritesi (TR-A)” olarak Sayısal Takograf Sistemini ülkemizde zamanında uygulayarak, kurumlar arası koordinasyon ile teknik, idari ve organizasyonel tüm görevleri yerine getirmektedir.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Ulusal Otoritenin yetkisi altına giren bazı teknik iş ve işlemleri yerine getirmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) “Türkiye Kart Verme Otoritesi (TR-CIA)”, “Türkiye Sertifika Üretim Otoritesi (TR-CA)” ve “Türkiye Kart Kişiselleştirme Organizasyonu (TR-CP)” olarak yetkilendirmiştir. Bu yetki çerçevesinde, takograf kartlarına ilişkin başvuruların alınması, değerlendirilmesi, kartların sertifikalandırılması, kartların kişiselleştirilmesi ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri Bakanlığın denetimi altında TOBB gerçekleştirmektedir.

TOBB, TR-CA ve TR-CP görevlerini projenin başlangıç aşamasında yürütmek üzere, sistemin kurulumunu da gerçekleştiren TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme imzalamış ve TÜRKTRUST’ı ilgili konularda görevlendirmiştir.

Türkiye Ulusal Otoritesi olan T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türkiye Sayısal Takograf Sistemi çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği servislerce usulüne uygun olarak kalibre edilmiş sayısal takograf cihazları takılı, yeni tescil edilecek ve uluslararası taşımalarda kullanılacak yük ve yolcu araçları, TOBB tarafından verilecek “sayısal takograf sürücü kartları” bulundurarak AB üyesi ve/veya AETR’ye taraf ülkelere taşıma yapabileceklerdir. 31 Aralık 2010 tarihinden sonra sayısal takograf kartı bulundurmak zorunlu olup, sayısal takograf kartı olmadan araçlar taşıma yapamayacaklardır.

Sayısal takograf sistemi kapsamındaki sürücü kartı, servis kartı ve şirket kartını almak isteyen kişi veya kuruluşlar, TOBB’un http://staum.tobb.org.tr web adresinden ilan ettiği il merkezlerindeki TOBB’a bağlı Ticaret ve/veya Sanayi Odalarına doğrudan başvuru yaparak kartlarını temin edebilirler.

Sayısal Takograf Sistemi (STS) Hakkında

Takograf cihazı, karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.

Takogaf cihazı;

– Araç kullanım sürelerini denetler.

– Araç hızını denetler.
– Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.
– Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.
Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.

Mekanik ve elektromekanik takograf cihazları yerine, 1 Mayıs 2006 tarihinden itibaren AB’ye üye ülkelerde Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatı uyarınca karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda sayısal takograf kullanılması zorunlu hale gelmiştir.

Sayısal takograf uygulaması ile, profesyonel sürücülerin davranışlarına/faaliyetlerine ilişkin daha fazla ve güvenilir veri toplayarak, karayolu güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Sayısal takograf cihazı ile aşağıdaki bilgiler kaydedilmektedir.

– Aracın kat ettiği mesafe
– Aracın hızı
– Sürüş zamanı
– Diğer çalışma veya hazır bulunma süreleri
– Çalışma aralarını ve günlük dinlenme süreleri

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM-AEK) “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araç Mürettebatının Çalışmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (AETR)” nın 13. maddesi uyarınca, Avrupa Birliği’ne üye olmayan fakat AETR’ye taraf olan, içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere uluslararası karayolu taşımacılığında, sayısal takograf uygulamasına geçilmesi konusunda bir geçiş süreci tanınmıştır.

Başvuru/Kayıt Merkezleri

Sayısal Takograf Sistemi kapsamında takograf kartı başvurusunda bulunulabilecek Ticaret ve Sanayi Odalarına STAUM web sitesi üzerinden ön başvuru yapılmasının ardından, başvuru işlemleri ilgili odalar üzerinden tamamlanacaktır.

TAKOGRAF KARTLARI

SÜRÜCÜ TAKOGRAF KARTI

Belirli bir sürücüye verilen takograf kartıdır. Sürücü kartı sürücüyü tanıtır ve sürücü faaliyeti verisinin hafızaya alınmasına yarar.

1. Başvuru Koşulları

Sürücü belgesi ve SRC(1-2-3-4-5) belgesi olan sürücüler başvurabilir.

Belirli bir sürücüye verilen takograf kartıdır. Sürücü kartı sürücüyü tanıtır ve sürücü faaliyeti verisinin hafızaya alınmasına yarar.

2. Ön Başvuru İşlemleri

Sürücü kartı almak isteyen sürücüler, internet bağlantısı olan bir bilgisayarı kullanarakhttp://staum.tobb.org.tr internet adresinden ön başvuru işlemlerini başvuru merkezine gitmeksizin bireysel olarak yapabilir ya da başvuru merkezlerinden yararlanarak ön başvuruda bulunabilirler. Bireysel olarak internet aracılığıyla ön başvuru yapacak sürücülerin, http://staum.tobb.org.tr internet adresinde “BAŞVURU” başlıklı alana girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda talep edilen bilgileri sisteme girmeleri gerekir.

Ön başvuruda sürücü bilgileri (T.C kimlik numarası, cep telefonu, iletişim adresi, posta kodu, il, e-posta adresi, kartı teslim alabilecek 3.kişi, başvuru yapılan oda ve başvuru nedeni) ve sürücü belgesi bilgileri (belge no, verildiği il/ilçe, veriliş tarihi ve kart seri numarası) talep edilmektedir. Ön başvuru işleminin son adımında, sürücüye ödeme numarası verilir.

3. Ön Başvuru İşlemi Tamamlandıktan Sonra Yapılacak İşlemler ve Başvuru Belgeleri

3.1 Kart Ücretinin Yatırılması

Ön başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sürücüler, ödeme numarasını belirterek T.C. Vakıflar Bankası şubelerinden sürücü kartları için 100 TL (Yüz Türk Lirası), servis ve şirket kartları için 400 TL (Dört Yüz Türk Lirası) kart ücreti ödemesi yapar.

T.C. Vakıflar Bankası’nın tüm şubelerinden ödeme yapılabilir. İnternet veya telefon bankacılığı aracılığıyla ödeme yapılabilmesi mümkün değildir.

Sürücülerin kart ücretini yatırırken banka görevlisine ödeme numaraları ile sürücü kartı başvurusunda bulunduklarını söylemeleri gerekmektedir.

Kart ücretini yatıran sürücülerin banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka hem dekont hem de sistem üzerinden hatayı düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

3.2 Başvurunun Yapılması ve Başvuru Belgeleri

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra sürücüler, ön başvuru sırasında belirttikleri başvuru merkezine giderek başvuru işlemlerini gerçekleştirir.

Başvurunun tamamlanması için mutlaka ön başvuru işleminde belirtilen başvuru merkezine gidilerek başvuru işleminin yapılması gerekmektedir; farklı başvuru merkezlerinden başvuru talebi kabul edilmeyecektir.

Başvuru, şahsen sürücü tarafından yapılmalıdır. Başvuru merkezi personeli tarafından sürücünün fotoğrafı ve bugünkü görünümü arasında karşılaştırma yapılacak ve sürücü kartı üzerinde yer alması için sürücünün imzası alınacaktır.

Sürücü kartı başvurusunu gerçekleştirmek için ön başvuru işleminde belirtilen başvuru merkezine gidildiğinde aşağıdaki belgelerin sürücülerin yanında bulunması gerekmektedir:

– Kart ücretinin bankaya yatırıldığını gösteren ödeme belgesi (dekont)
– Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
– Sürücü belgesi aslı ve fotokopisi
– Aşağıda özellikleri belirtilen biyometrik fotoğraf

Biyometrik Fotoğraf Özellikleri:

– Biyometrik fotoğraf ülkelerin vize başvuruları ve pasaportlar için konsolosluklar, büyükelçilikler veya başkonsolosluklar tarafından istenilen, belli ölçüleri ve özellikleri olan fotoğraftır.

Biyometrik fotoğraf boyutları 3,5cm x 4,5cm olarak belirlenmiştir.
Fotoğraf, yüzün iki tarafı da tam olarak görünecek şekilde cepheden çekilmelidir, tebessüm edilmemelidir.
Arka zemin düz ve beyaz renkte ya da açık bir kontrast renkte olmalıdır. Renkli ve desenli zeminler kabul edilmeyecektir.Fotoğraf, aşırı koyu, aşırı açık ya da yüzün bir tarafını karanlık bırakacak şekilde çekilmemelidir.
Fotoğrafta gözler tam olarak görülmelidir. Güneş gözlüğü ile çekilen veya gözlük camında parlama olan resimler geçersizdir.

4. Ön Başvuru ve Başvuru Tamamlandıktan Sonra Sürücü Bilgi Değişiklik İstekleri

Başvuru merkezi, ön başvuru ve ödeme işlemlerinin ardından sürücünün bireysel olarak belgelerini teslim edip kart başvurusunda bulunacağı ve üretildikten sonra kartını teslim alacağı kayıt merkezidir. Bu nedenle, sürücünün ulaşımı açısından en yakın başvuru merkezinin seçilmesi uygun olacaktır. Ön başvuru işleminde belirtilen başvuru merkezi bilgisi, http://staum.tobb.org.tr internet adresinde yer alan “Başvuru Merkezi Güncelleme” başlıklı alandan değiştirilebilir. Ön başvuru esnasında sürücü takograf kartını teslim alabileceği bildirilen 3.kişiye de kimlik ibrazıyla kart teslim edilebilecektir. Başvuru yapılacak ve kart teslim alınacak başvuru merkezi aynı merkezdir, başvurunun yapıldığı başvuru merkezi dışından farklı bir noktadaki başvuru merkezinden sürücüye veya kartı teslim alabileceği ön başvuruda belirtilen 3.kişiye kart teslim edilmeyecektir.

Ön başvuru işleminden sonra, başvuru merkezi ve başvuru nedeni dışındaki diğer sürücü bilgileri ve sürücü belgesi bilgilerinde yanlışlık olan sürücüler söz konusu bilgilerin düzeltilmesini, başvuru merkezindeki başvuru işlemleri sırasında talep etmelidir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra bilgiler değiştirilememektedir.

5. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar

Sürücülerin biyometrik fotoğrafları ve sürücü belgeleri, başvuru merkezinde taratılacaktır. Sürücülerin verdiği bilgi ve/veya başvuru belgeleri ile ilgili bir problem ortaya çıkarsa başvuru onaylanmayacak ve sürücülere SMS ile bilgilendirme yapılarak başvuru belgeleri ile tekrar başvuru yapılması talep edilecektir.

Ön başvuru ve başvurudaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından sürücü sorumludur. Sürücünün verdiği bilgi ve belgelerdeki eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan sürücü sorumlu olacaktır.