Üye memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip edinmek, sürekli gelişim prensibi ve eğitimli personel katılımı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi sağlamak ve 5174 Sayılı TOBB Kanununa uymayı taahhüt etmek Osmaniye Ticaret Odası’ nın politikasıdır.

· Hızlı ve sorunsuz hizmet vermek,
· Hizmet kalitesini sürekli kılmak,
· Üstlendiği misyon ve vizyon çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerin kalitesini örnek teşkil eder konumda tutmak,
· Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilikleri takip etmek ve üyelerimize yönelik en son teknoloji ile hizmet sunmak,
· Odamızca sunulan hizmetlerde üye menfaatlerini her zaman ön planda tutmak,
· Personel memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştirmek ve bu yönde yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamak,
· Üyelerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri sunmak ve sürekli üye memnuniyetini gözetmek,
· Tüm çalışanlarımızı kalite sistemimizin sürekli iyileştirilmesi amacı doğrultusunda  cesaretlendirmek, katılımlarını sağlamak ve insan merkezli bir yönetim anlayışını benimsemektir