Sanayi Birimi İşlemleri

  1. Kapasite Raporlarının taleplerini inceleyip, kabul etmek. Kapasite Raporu ile ilgili ekspertizde bulunmak, raporunu hazırlamak ve konusu ile ilgili kapasite raporlarına eksper olarak imza atmak. Odamız tarafından düzenlenen ve TOBB tarafından onaylanan kapasite raporlarının bir nüshasını ve ilgili evraklarını dosyalamak. Kapasite kriterleri ile ilgili düzenleme ve değişiklikleri takip etmek.
  2. Ekspertiz Raporları taleplerini kabul etmek ve hazırlamak.
  3. Kamu İhale Kanunu kapsamında istenen “Yerli Malı Belgesi”ni düzenlemek.
  4. Fire ve Randıman Oranları ile ilgili taleplere yönelik araştırmalar yapmak, bu konudaki taleplere cevap vermek.
  5. Fiili Tüketim ve Fiili Üretim Belge taleplerini değerlendirmek, cevaplandırmak.
  6. İş Makinelerinin tescil işlemlerini yapmak, dosyalarını saklamak, İş makinelerinin kayıtlarının tutulması işlerini yapmak ve bu kayıtlarla ilgili İl Sivil Savunma Müdürlüğü’ne ve Milli Savunma Bakanlığı Daire Başkanlığına bilgi vermek.
  7. İmalat Yeterlilik Belgesi taleplerini değerlendirmek, cevaplandırmak.
  8. İmalatçı belgesi düzenlemek.