Ticaret ve Sanayi Odaları; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Buradan hareketle Ticaret ve Sanayi Odasının yapacağı çalışmalarda hedef kitlesi üyeleridir. Buna göre OTSO Yönetim Kurulu olarak; misyonumuz üyelerimize hizmet ilkelerinden ödün vermeden, ilimiz ve buna bağlı olarak ülkemiz ekonomisini geliştirmek maksatlı, kurumsal bir yapı içerisinde; kaliteli, faydalı ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmektir.

Devraldığımız görevde üyelerimize en iyi şekilde hizmet edebilmek maksadıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz her zaman üyelerimize yönelik hizmetlerin arttırılması yönünde olacaktır. Üstlendiğimiz görevde gelişen ve kalkınan bir Osmaniye için çaba gösterip, ilimizin ekonomik ve sosyal anlamda ülkemiz sıralamasında daha üst seviyelerde yer alması için çalışacağız. Bu vesile ile yeni yönetimimizin başta Odamız üyeleri olmak üzere, ilimiz için hayırlı olmasını dileriz.
Saygılarımla,

Devrim Murat AKSOY
Yönetim Kurulu Başkanı