Duyurular

Ticarette Teknik Engeller Raporu Hakkında Duyuru

Ticaret Bakanlığı – Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Malumları olduğu üzere, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ülkeler; piyasadaki ürünlerin mevzuatına uygunluğunun ve güvenliğinin temin edilmesi, tüketicinin ve çevrenin korunması, ulusal güvenliğin sağlanması gibi meşru amaçlara uygun olarak gerekli gördükleri önlemleri yürürlüğe koyma hakkına sahiptirler. Bu önlemler, standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri aracılığıyla uygulanmaktadır.

Standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi prosedürleri; sınai, ekonomik ve ticari gelişmeye katkıda bulunmakla birlikte, amacı dışında yerli üretimin ve sanayinin korunmasına yönelik uygulanmaları, meşru sayılmayan hedeflere yönelmeleri, meşru amaçları olsa dahi ticareti gereğinden fazla kısıtlamaları veya üreticiler/ülkeler arasında ayrıma yol açmaları durumunda “ticarette teknik engel” olarak değerlendirilmektedir.

Kurallara ve meşru hedeflere yönelik uygulandıklarında toplum refahını artırmaya yönelik olan bu önlemler, amacı dışında kullanıldıklarında uluslararası ticaretin akışını engelleyen ciddi sorunlara yol açmaktadırlar.

Bu kapsamda, uluslararası ticareti olumsuz etkileyen ticarette teknik engellere karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde Ticarette Teknik Engeller (TTE) Anlaşması hazırlanmıştır. TTE Anlaşması; meşru bir gerekçeye dayanarak oluşturulan teknik düzenlemeler, standartlar ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin uluslararası ticarette keyfi/gereksiz bir engel oluşturmasını veya ayrımcılığa yol açmasını engellemeye yönelik uluslararası düzenlemeleri belirleyen bir anlaşmadır.

Ülkemiz de TTE Anlaşmasına taraf ülkelerden biridir ve söz konusu anlaşmanın uygulanması, ulusal düzeydeki koordinasyonu ve TTE Bilgi ve Bildirim Merkezi görevlerinin yürütülmesi, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü uhdesindedir.

Ticarette teknik engellerin bertarafına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hedef pazarlarda ihraç ürünlerimizin teknik engellerle karşılaşmasının önlenmesine ve pazara girişlerinin kolaylaştırılmasına rehberlik etmek amacıyla bu sene ilk defa Ticaret Bakanlığı’nca 15 ülkeyi kapsayan bir Ticarette Teknik Engeller Raporu hazırlanmıştır. TTE Raporu Bakanlığın internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/urun-guvenligi/ticarette-teknik-engeller-raporu uzantısı üzerinden siz değerli paydaşlarımızın ve tüm ilgililerin hizmetine sunulmuştur.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

İlgili Yazılar
DuyurularHaberler

UNDP Hibe Desteği Başvurusu

Değerli üyelerimiz; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)ileOsmaniye…
Devamı
Duyurular

VERBİS Kayıt Yükümlülüğünde Değişiklik Yapılması hk.

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden; 18.08.2018 tarihli Resmî…
Devamı
Duyurular

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel…
Devamı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ArabicEnglishTurkish