Duyurular

Gezginci Arıcılık

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Tarım ve Orman Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 03.06.2011 tarihli ve 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye, 11/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun 37. Maddesine  istinaden  30/11/2011  tarih  ve  28128  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Arıcılık Yönetmeliği”  ve  22  Mart  2012  tarih  ve  28241  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  Arıcılık Yönetmeliğinde  değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik  gereğince,  ilimizde  2024  yılında  ilimiz arıcıları ile il dışından gelen gezginci arıcıların uyacağı esasları belirlemek amaçıyla aşagıdaki tedbirler alınmıştır:

1- Gezginci arıcıların konaklamasında İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.

2-  İlimizde  gezginci  arıcıların  konaklama  yerleri  ve  kapasiteleri;  bitki  florası,  ekolojik  yapısı, yerleşim  birimleri  ve  arı  yoğunluğu  dikkate  alınarak  belirlenmiştir.  Konaklama  bölgeleri  dışında ve kapasitelerinin üzerinde konaklama yapılmasına İl/İlçe Müdürlüklerimizce izin verilmeyecektir.

3- Belirlenmiş  bölgede  konaklayacak arıcı,  konaklayacağı  yer  gerçek  kişiye ait ise  şahısla,  köy tüzel kişiliği sorumluluğunda arazi ise köy muhtarıyla, diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise yetkilerle kira şözleşmesi,  Devlet  Ormanlarında  konaklayacak  arıcılar  da  Orman  İşletme  Müdürlüklerinin  ilgili birimlerinden  gerekli  izinleri  alır.  Arazi  sahipleri  haricinde  hiçbir  kamu  kurum  veya  kuruluşu, arıcılardan konaklama ücretide dahil hiçbir ad altında ücret alamaz.

4-  Konaklayacağı  yeri,  anlaşarak  belirleyen  arıcı,  çıkış  yapacağı  İlin  İl/İlçe  Tarım  ve  Orman Müdürlüğüne,  gideceği  adresi  sözlü  yada  yazılı  beyan  ederek  Hayvan  Sevklerine  Mahsus  Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu alır ve arılarını sevk eder. Rapordaki sevk adresi ile konaklayacağı adres aynı olmalıdır. 5 (beş) iş günü içerisinde konaklayacağı İlin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Veteriner Sağlık Raporu  ve Arı Vize Belgesiyle  başvurarak Arı  konaklama  belgesi alır. Arı Konaklama Belgesi olmayan arıcının Veteriner Sağlık Raporu  vize edilmez. Gezginci arıcılık  yapan,  kayıtlı  olduğu adrese veya kendi arazisine dönen arıcının da arı hareketlerinin kontrolü ve takibi için Arı Konaklama Belgesi alması gerekir. Arı Konaklama Belgesi işlemlerini arıcı adına üçüncü şahıslar takip edebilir.

5-  Alınacak  Hayvan  Sevklerine Mahsus  Yurtiçi  Veteriner  Sağlık Raporunda  belirtilen  adresten farklı bir adreste usule aykırı yerleşen arıcının arıları,  İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebi ile mülki  amirlikçe  güvenlik  güçleri  marifetiyle  bulunduğu  yerden  kaldırılır.  İl/İlçe  Müdürlüğü,  işgal edenler  hakkında  29/09/2004 tarihli  ve  5237  sayılı  Türk Ceza  Kanunu’nun  154  üncü Maddesine  göre işlem yapılarak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Kaldırma sürecinde meydana gelen  zarardan  arıcı  sorumludur.  Nakliye  ve  işçilik  ücreti  arıcıdan  alınır.  Mücbir  sebeplerden  dolayı arısını izin  aldığı  adres  dışına  götürmek  zorunda  kalan  arıcıya  İl/İlçe Tarım  ve Orman Müdürlüğünce mazeretinin  uygun  görülmesi  durumunda  cezai işlem  uygulanmaz  ve  arıcı  5  (beş)  gün içerisinde izin aldığı adrese sevk edilir.

6-  Arıların  il  içi  nakillerinde  bakanlık  veri  tabanından  alınmış,  işletme  tescil  belgesinin bulundurulması  zorunludur.  Ayrıca  başka  illere  yapılacak  arı  sevklerinde,  ekinde  vize  belgesinin yer aldığı  veteriner  sağlık  raporu  düzenlenirken  veya  vize  belgesi  onaylanırken  işletme  tescil  belgesi istenecektir.

7-Konaklama yeri yerleşim birimlerinden köy içi, cami, okul, sağlık ocağı, içme suyu kaynakları,fabrika  mesire  yerleri  ve  turistik  tesislerden  ve  trafik  akışının  yoğun  olduğu  anayollardan  en  az  200

metre stabilize  yollardan  30  metre  uzaklıkta  olacaktır.  Olabilecek anlaşmazlıklarda arazi durumuna göre uzaklığı belirlemede İl/İlçe Müdürlükleri yetkilidir.

8-Arı  konaklatılan  alanlarda  otlayan  hayvanların  arıdan  zarar  görmemesi  için  tedbirleri  almak otlayan hayvan sahiplerinin sorumluluğundadır.

9-  Zirai  mücadele  yapılacak  yerlerdeki  ve  çevresindeki  arıcılar,  mücadele  yapacak  kuruluş  ve şahıslar  tarafından  7  (yedi)  gün  önceden  haberdar  edilir.  Arıcılar  İl/İlçe,  Tarım  ve  Orman Müdürlüklerinden  bulundukları  bölgedeki  zirai  mücadele  programı  hakkında  bilgi  almakla  da

yükümlüdürler.

10-Gezginci  arıcılık  yapan  arıcılar,  arılarını  çevreye  rahatsızlık  vermeyecek  şekilde  meskûn mahal  dışında  bir  yere  yerleştirir.  Sabit  arıcılar  ise  kolonilerini  köy  ve  beldelerde  çevreye  rahatsızlık vermeyecek  şekilde  ve  insanların  toplu  olarak  hizmet  aldıkları  cami,  okul,  sağlık  ocağı,  karakol  gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa yerleştirir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 metre olmalıdır.

11-Arılıklar, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yoldan en az 200 metre, ara yollarda ise en az 30 metre uzaklığa yerleştirilir.

12- Aynı bölgede konaklayan arıcılar arasında salgın hastalıkları ve yağmacılığı önlemek için, iki  konaklama  yeri  arasındaki  mesafe  bölgenin  nektar  ve  flora  durumuna  göre  ilçe  müdürlüklerince belirlenecektir.

13-Meskûn mahal ve mücavir alan sınırları içinde arı konaklatılmasında ortaya çıkan ihtilafların  giderilmesinde il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.

14-  İlimizde gezginci arıcılarla ilgili yukarıda maddeler halinde sıralanan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 36 ncı maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11-13 ve 66 ncı maddeleri, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun 5237/177. Maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 5326/32. ilgili maddesine göre yasal işlem yapılacaktır.

15-2023-1  sayılı  Hayvan  Hastalıkları  İle  Mücadele  ve  Hayvan  Hareketleri  Kontrolü Genelgesinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, karar ilgililere bildirileceğine karar verilmiştir.

Önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

İlgili Yazılar
DuyurularHaberler

TRADE WINDS Avrupa/Avrasya 2024

ABD Ticaret Bakanlığının her yıl gerçekleştirdiği Trade Winds Forumu bu yıl…
Devamı
Duyurular

Gümrük Vergilerinin askıya alınması hk.

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden; AB ya da Türk firmaları tarafından…
Devamı
Duyurular

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Soru Formu

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden; Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda…
Devamı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ArabicEnglishTurkish