Duyurular

DIES Projesi – MET Kontrol Listelerinin Doldurulması

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Bilindiği  üzere,  Bakanlığımızca  temiz  üretim  ve  entegre  kirlilik  önleme  ve  kontrol  yaklaşımı kapsamında,  2010/75/AB  sayılı  Endüstriyel  Emisyonlar  Direktifi  (EED)  1.  ve  2.  bölümleri  ile düzenlenen Entegre Kirlilik Önleme  ve Kontrolü  (EKÖK) Direktifinin  ulusal mevzuata  kazandırılması çalışmaları yürütülmektedir.

EKÖK  Direktifinin  uyumlaştırılması  kapsamında  ilgili  sektörlerin  teknik  ve  mali  altyapı  ihtiyacının belirlenmesine  yönelik Bakanlığımızca  kamu,  sanayi  ve  üniversite işbirliklerini  dikkate alarak  sektörel projeler çalışılmaktadır.

Bu  çalışmalar  kapsamında  kimya,    mineral  ve  diğer  başlıklı  sektörler  öncelikli  olmak  üzere  EKÖK sistemi  altyapısının  oluşturulması,  sektörel  uyum  durumları  ve  gerekliliklerinin  belirlenmesi amacıyla IPA II programı altında hazırlanan ve 3 Temmuz 2020 tarihinde resmi olarak başlayan “Entegre Kirlilik Önleme  ve  Kontrolü  Kapsamında  Türkiye’nin  Endüstriyel  Emisyon  Stratejisinin  Belirlenmesi  (DIES) Projesi” Bakanlığımızca yürütülmektedir.

DIES Projesi kapsamında, yeşil dönüşüm ve 2053 sıfır kirlilik hedefiyle; temiz üretim ve entegre kirlilik önleme  ve  kontrol  yaklaşımı  kapsamındaki  sektörlerin  sürdürülebilir  çevreci  üretime  geçişte temiz,    çevre  dostu  ve  inovatif  teknik  ve  teknolojilere  uyum  durumları  ve  yatırım  ihtiyaçları  dikkate alınarak  bir  emisyon  yönetimi  yol  haritasının  belirleneceği  “Türkiye’nin  Emisyon  Stratejisinin  Belirlenmesine  Yönelik  Ulusal  Eylem  Planı  Taslağı”  hazırlık çalışmaları yürütülmekte  olup  “Sanayide  Yeşil  Dönüşüm  için  Ulusal    Eylem    Planı    2.    Çalıştayı”  29- 30  Kasım  2023  tarihlerinde  Ankara’ da düzenlenmiştir. Sanayiden ve kamu kurumlarından yoğun ilgi gören  Çalıştayda  sektörel  bulgular  ve  sonuçlar  sunulmuş  olup  Sanayi  ve  Ticaret  Odalarında  yer alan Meslek Komitelerinin de katkılarının alınabileceği uygun değerlendirilmiştir.

Bu doğrultuda,  Endüstriyel Emisyonlar Direktifi  Ek-1  faaliyet listesi  kapsamında  yer  alan  faaliyetleri yürüten enerji (Büyük Yakma Tesisleri, rafineriler), metal (demir çelik, demir dışı metal, demirhane ve dökümhaneler,    demirli  metal  işleme,  metal  ve  plastikler  yüzey  işlem),  mineral  (çimento,  kireç, magnezyum oksit, cam ve mineral lifleri, seramik), kimya (organik kimyasal, inorganik kimyasal, gübre, ilaç ve bitki koruma ürünleri üretimi), atık ve diğer başlıklı  (Kağıt ve karton, tekstil, deri ve kürk işleme, mezbahaneler,  gıda, içecek  ve  hayvan  yemi,  karkas,  kümes  hayvanları,  yüzey işleme,  otomotiv, ahşap koruma,  bağımsız işletilen  atıksu  arıtma tesisleri)  sektörlerinde  yer  alan tesislerin  güncel MET  uyum durumunu  ve  yatırım  ve  altyapı  ihtiyacını  belirlemek  amacıyla  gerekli  verilerin  toplanması için “https://ippc.csb.gov.tr”  internet  adresinde  “DIES  Projesi  Çıktılar”  bölümünde  MET  Kontrol  Listeleri yayınlanmaktadır.

Bu çalışmadan elde edilecek veriler aracılığıyla hem tesis düzeyinde hem de sektörel düzeyde uyum ve maliyet  analizleri  yapılacak  olup  MET’  lerin  halihazırda  ve  gelecekte  uygulanabilirliği,  uygulama maliyeti  ile  uygulama  için  gereken  süreler  belirlenecektir.  Bu  çalışmalar  hiçbir  şekilde  denetim  ve kontrol  amacı içermemekte  olup  sektörle işbirliği içerisinde,  geçiş  süreci  göz  önünde  bulundurularak, AB ve dünya normlarıyla uyumlu ve uygulanabilir bir mevzuatın hazırlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan,  bu  projenin  sonuçları,  AB  Yeşil  Mutabakatı  ve  Sıfır  Kirlilik  Eylem  Planı  ile  ortaya  konan hedeflerin hayata geçirilmesi açısından da kilit  rol oynayacaktır. Proje kapsamında paylaşılan verilerin güvenliği için proje  ekibi tarafından  gizlilik  sözleşmesi imzalanmış  olup,  bu  çalışmalar  sırasında  elde edilen bilgilerde gizlilik esas olacaktır.

Önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

İlgili Yazılar
Duyurularİhaleler

Menkul Mal Satış İlanı hk.

Osmaniye Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden…
Devamı
DuyurularHaberler

TRADE WINDS Avrupa/Avrasya 2024

ABD Ticaret Bakanlığının her yıl gerçekleştirdiği Trade Winds Forumu bu yıl…
Devamı
Duyurular

Gümrük Vergilerinin askıya alınması hk.

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden; AB ya da Türk firmaları tarafından…
Devamı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ArabicEnglishTurkish