Kooperatif

 

KURULUŞ

 

(Ticaret Sicili Müdürlüğüne Tescil & Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt için gerekli evraklar)1. Oda kayıt beyannamesi, Hükmi Şahıs Dilekçesi

2. Ana Sözleşme (5 Adet)

3. Görev Bölümü Yetki Kararı (2 Adet Noter Onaylı)

4. Görev Bölümü Yetki Kararı göre İmza Unvan Beyannamesi (2 Adet)

5. Tescil ilan beyannamesi (3 Adet )

Tescil İlan Beyannamesi Örneği için tıklayınız...

 

GENEL KURUL

 

1. Dilekçe

2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (2 Adet Noter Onaylı )

3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı

5. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise; yönetim kurulu kararı (1 Adet )

6. Yetkili olanların karara göre imza beyannamesi (1 Adet)

 

TASFİYE GİRİŞ

 

1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne Dilekçe (1 Adet)

2. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Dilekçe (1 Adet)

3. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)

4. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

6. Tasfiye Kurulu ve Yönetim Kurulu Görev Bölümü Yetki Kararı (1 Adet Noter onaylı)

7. Tasfiye memurlarının "Tasfiye Halinde" ibaresi eklenmiş Ticaret Ünvanı altında atılmış İmza Beyannamesi (1 Adet Noter Onaylı)

8. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Giriş Bilançosu (1 Adet Asıl)

9-Tasfiye memurlarının Tasfiye Memuru görevini kabul ettiğine ilişkin imzalı yazı

 

TASFİYE SONU

 

1. Dilekçe (1 Adet)

2. Genel kurul toplantı tutanağı (TTK 64/4 maddesinde belirtilen deftere yapıştırılmış) (1 Adet Noter Onaylı)

3. Hazirun cetveli; Genel kurul toplantı tutanağına ek olarak genel kurul müzakere defterine olacak şekilde (1 adet noter tasdikli)

4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

5. Tasfiye memurları tarafından imzalanmış Tasfiyeye Sonu Bilançosu ( bakiye sıfır değerli olacak) (1 Adet Asıl)

 

YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

 

1. Dilekçe

2. Yönetim Kurulu kararı (1 Adet Noter Onaylı)

3. Yetki verilen kişinin karara göre imza beyannamesi ( 1 Adet Asıl)

4. İstifa eden üyelin istifa dilekçesi

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)

2. Adres Değişikliği Kararı (1 Adet Noter onaylı)