Kalite Politikamız

Üye memnuniyeti odaklı çalışmayı prensip edinmek, sürekli gelişim prensibi ve eğitimli personel katılımı doğrultusunda çalışmalarını yürütmeyi sağlamak ve 5174 Sayılı TOBB Kanununa uymayı taahhüt etmek Osmaniye Ticaret Odası' nın politikasıdır.

 •     Hızlı ve sorunsuz hizmet vermek,

 •     Hizmet kalitesini sürekli kılmak,

 •     Üstlendiği misyon ve vizyon çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerin kalitesini örnek teşkil eder konumda tutmak,

 •     Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilikleri takip etmek ve üyelerimize yönelik en son teknoloji ile hizmet sunmak,

 •     Odamızca sunulan hizmetlerde üye menfaatlerini her zaman ön planda tutmak,

 •     Personel memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştirmek ve bu yönde yapılan çalışmaların sürekliliğini sağlamak,

 •     Üyelerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri sunmak ve sürekli üye memnuniyetini gözetmek,

 •     Tüm çalışanlarımızı kalite sistemimizin sürekli iyileştirilmesi amacı doğrultusunda  cesaretlendirmek, katılımlarını sağlamak ve insan merkezli bir yönetim anlayışını benimsemektir.

 

Kalite Hedefleri

Odamızın üst yönetimi hizmet şartlarının yerine getirilmesi için gerekli alanlarda dahil olmak üzere, kalite hedeflerinin organizasyonun ilgili fonksiyon ve seviyesinde oluşturulmasını sağlamış ve bölümler bazında Kalite Hedef Planlamasını yapmıştır.

MİSYONUMUZ

 • Odamızın bütün birimleri ile kanun ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, tarafsız, güvenilir, etkin ve kaliteli bir hizmet anlayışıyla; 

 • Sanayi ve ticaret hayatı başta olmak üzere sosyo-ekonomik anlamda Osmaniye ilinin tüm yönleriyle gelişmesine katkıda bulunmak ve ulusal ölçekte kalkınmasında öncü rol oynamak,

 • Bir özel sektör temsilcisi olarak ulusal ve uluslar arası alanda Osmaniye ilini en iyi şekilde temsil etmek, uluslar arası platformlarda Ülkemizin tanıtımında etkin ve aktif bir şekilde rol almak, bu doğrultuda etkin politikalar belirlemek ve uygulamak,

 • Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası olarak her alanda üyelerimiz, İlimiz ve Ülkemiz adına yapılacak tüm girişimlerde  mükemmeliyeti bir ilke olarak benimsemektir.

VİZYONUMUZ

 •   Osmaniye'nın dışa açılımını daha etkin hale getirmek, bölgemizin ve Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak,

 •   Odamızı, üyelerimiz nezdinde iş ve ekonomi dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek,

 •   Avrupa Birliği sürecine üyelerimizin entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarımızı genişleterek sürdürmek,

 •   Üyelerimize faydalanabilecekleri her türlü destek ve teşvik unsurları konusunda sürekli bilgi akışı sağlamak,

 •   Osmaniye sanayisinde ve ticaretinde yer alan işletmelerimizin, ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve ticari politikalarda daha fazla söz sahibi olabilmesi amacıyla ilgili platformlarda etkin olmak,

 •   İlimizin cazibe merkezi olması yolunda yapılacak her türlü girişime öncülük etmektir.