İŞ MAKİNESİ TESCİL, RAPOR İŞLEMLERİ

TÜZEL KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE

 • İŞ MAKİNASININ FATURA ASLI

 • TEKNİK BELGENİN ASLI

 • ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ

 • İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ

 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

 • ODA KAYIT BELGESİ

ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE

 • ESKİ RUHSATIN ASLI

 • NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLI

 • ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ

 • İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ

 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

 • ODA KAYIT BELGESİ TÜZEL KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

GERÇEK KİŞİLERDE SIFIR İŞ MAKİNALARINDA TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

 •  ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE

 • İŞ MAKİNASININ FATURA ASLI

 • TEKNİK BELGENİN ASLI

 • İMZA SİRKÜLERİ

 • KİMLİK FOTOKOPİSİ

 • VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

GERÇEK KİŞİLERDE 2. EL İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE

 • ESKİ RUHSATIN ASLI

 • NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ASLI

 • İMZA SİRKÜLERİ

 • KİMLİK FOTOKOPİSİ

 • VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

TÜZEL KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE

 • GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ

 • MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ TEKNİK BELGE

 • ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ

 • İMZA YETKİLİSİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ

 • VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ

 • ODA KAYIT BELGESİ

GERÇEK KİŞİLERDE YURT DIŞINDAN GETİRİLEN İŞMAKİNASI TESCİLİNDE İSTENEN BELGELER

 • ODAMIZA HİTABEN YAZILMIŞ DİLEKÇE

 • GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ

 • MAKİNA MÜHENDİSİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ TEKNİK BELGE

 • İMZA SİRKÜLERİ

 • KİMLİK FOTOKOPİSİ

 • VERGİ KAYITI VAR İSE VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ