OSMMO, BORSA VE ODALARI E- FATURA UYGULAMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ

OSMMO, BORSA VE ODALARI E- FATURA UYGULAMALARI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ

Osmaniye SMMMO Başkanı Seydi Gülsoy, Başkan Yardımcısı Bahadır Adem Kaya ve oda saymanı Zafer Ongun ve Mevzuat araştırma komisyon üyesi Sema Yiğit Çarıkçı, borsa ve odaları ziyaret ederek e-fatura uygulamaları konusunda ayrıntılı bir bilgi sunumu yaptılar.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet  ve
Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği  Başkanı Murat Yalçın’ı  ziyaret eden Osmaniye SMMMO Başkanı Seydi Gülsoy, E Fatura uygulamaları ve uygulamada yaşanan sorunlara değinerek konu hakkında bilgi verdi. E Fatura ve E Müstahsil Uygulamaları hakkında Borsa ve oda üyelerinin de bilgilendirilmesinin uygulamanın sorunsuz bir şekilde başlaması için yararlı olacağı bilgisini verdi.Başkan Gülsoy, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği İle Düzenlenen e-Belge Uygulamaları Hakkında şu bilgileri verdi:
     19 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği yayımlandı.
— 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren, 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
— Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura  uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin  1/1/2020 tarihine kadar, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerin ise geçiş tarihi itibariyle  e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri  zorunludur.
— e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları eFatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
— e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dâhil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5.000 TL’yi, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30.000 TL’yi aşması halinde Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile düzenlenmesi zorunludur.
— Tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.) 2020 yılı Haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorundadırlar.
— Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar.
— Sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri Sigorta Poliçeleri ile Sigorta Komisyon Gider Belgelerini, bankalar dekont belgesini, yetkili döviz müesseseleri de Döviz Alım-Satım belgelerini ve tüm mükelleflerce kullanılan Gider Pusulası belgesi e-Belge olarak düzenlenebilecektir.
— Akaryakıt istasyonları dahil olmak üzere EPDK’dan akaryakıt sektöründe faaliyette bulunmaya ilişkin lisans alan tüm mükelleflerin Tebliğde öngörülen geçiş zamanlarında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
— Gübre takip sistemi kapsamında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen sistem kapsamındaki malların sevkinde e-İrsaliye kullanma zorunluluğu getirilmiştir.
— Demir çelik sektöründe, madencilik alanında vergi kayıp ve kaçağını azaltmak ve sektörde haksız rekabeti engellemek amacıyla imalat, ihracat veya ithalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu öngörülmüştür.
— E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin çiftçilerden gerçekleştirdikleri zirai mahsul alımlarında kağıt ortamda düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlenmeleri  zorunludur.
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik olarak yayımlanan Tebliğler gözden geçirilmiş, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla 19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) yayımlanmıştır.
Tebliğ’de;
• e-fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-gider pusulası, e-bilet,
• e-sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-döviz alım-satım belgesi, e-dekont
uygulamaları ile ilgili açıklamalarda ve düzenlemelerde bulunulmuştur
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı Sait ÇENET  ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın da ziyaretten duydukları  memnuniyeti dile getirerek Osmaniye SMMMO Başkanı Seydi Gülsoy ve ekibine teşekkür ettiler ve e fatura uygulamaları için de  ortak çalışma yapmaya her zaman hazır olduklarını söylediler.    

Facebookta Paylaş