Gerçek Kişi

 

KURULUŞ

 

(Ticaret Sicili Müdürlüğüne Tescil & Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt için gerekli evraklar)1. Kayıt Başvurusu http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ 

2. Oda Kayıt Beyannamesi, Hakiki Şahıs Dilekçesi

3. İmza Beyannamesi ( 2 Adet )

4. Vergi levhası ve yoklama tutanağı

  • Kayıt için şahsın kendisinin gelmesi gerekmektedir.

• 5362 Sayılı yasaya istinaden Ticaret Siciline ve Ticaret Odasına sadece bilanço esasına göre defter tutan hakiki şahıslar kayıt olabilir. 

 

ŞUBE AÇILIŞI

 

1. Oda Kayıt BeyannamesiHakiki Şahıs Dilekçesi

2. İmza Beyannamesi ( 2 Adet )

3. Merkezin Vergi levhası fotokoisi ( 2 Adet )

4. Şubenin yoklama tutanağı fotokopisi( 2 Adet )

5. Merkezin bağlı bulunduğuTicaret Sicili Müdürlüğününden 120.Madde Belgesi

6.Merkezin bağlı bulunduğuTicaret Sicili Müdürlüğünündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi ( 1 adet)

 

MERKEZ NAKLİ

 

1. Oda Kayıt BeyannamesiHakiki Şahıs Dilekçesi

2. İmza Beyannamesi ( 2 Adet )

3. Yoklama tutanağı fotokopisi( 2 Adet )

4. Merkezin bağlı bulunduğuTicaret Sicili Müdürlüğününden 111.Madde Belgesi

5. Merkezin bağlı bulunduğuTicaret Sicili Müdürlüğünündeki dosyasında mevcut ticaret sicili gazetelerinin tasdikli fotokopisi ( 1 adet)

 

DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

 

1. Dilekçe ( 1 adet ) (tacir tarafından imzalanmış olmalı)

2. Unvan değişikliği ise; İmza beyannamesi (1 adet)

3. Adres değişikliği ise; vergi levhası fotokopisi

 

ACENTELİK TESCİLİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)

2. Acentelik Vekaletnamesi (3 Adet Noter onaylı)

 

ACENTELİK FESHİ

 

1. Dilekçe (1 Adet)

2. Acentelik Fesihnamesi (3 Adet Noter onaylı)

 

TERKİN

 

1. Ticaret Sicili Memurluğu'na Dilekçe (1 Adet)

2. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na Dilekçe (1 Adet)

• Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı veya mirasçılık belgesi eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı ve mirasçılık belgesi asıl veya onaylı suret olmalıdır.