YILLIK İŞLETME CETVELİ BİLDİRİM HAKKINDA

Osmaniye Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. Maddesinde ; “Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren ilk dört ay içerisinde Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı(Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine) göndermeye mecburdurlar” denilmektedir.

Sanayi Sicil belgesi almış firmaların 2019 yılına ait bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2020 tarihi sonuna kadar Sanayi Sicil Bilgi sistemine giriş işlemlerini yapması gerekmektedir. Aksi taktirde Sanayi sicil kanununun 9. Maddesi gereğince 1.586,00 TL(binbeşyüzseksenaltı lira) İdari Para Cezası uygulanacaktır.

 Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

Facebookta Paylaş