VERBİS'e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdindeki Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin girişimleri neticesinde;

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiş olup, 07.09.2019 tarih ve 30881 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Facebookta Paylaş