TGK- Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Duyuru

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;


Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" ne ait taslak metin Bakanlığın web sayfasında www.tarimorman.gov.tr görüşe açılmıştır. 

Taslağa ilişkin görüşlerinizin, taslak metinle birlikte web sayfasında yer alan tablo formatına uygun olarak, en geç  23/12/2020 tarihi mesai bitimine kada
r  TOBB’ye veya elektronik ortamda kodeks@tarimorman.gov.tr  adresine 'Word' formatında gönderilmesi gerekmektedir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş