TEPAV -2019 Nisan REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

2019 Nisan

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ

24 Nisan 2019                

 

 

 

Nisan ayı Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 24 Nisan 2019 tarihinde yayımlandı.

Nisan ayında Reel Kesim Güven Endeksi (Şekil 1) bir önceki aya göre yüzde 3,3 oranında artmıştır. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,1 oranında azalmıştır. Mevsimlikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,4 oranında azalmıştır.

Şekil 1: Reel Sektör Güven Endeksi (Nisan 2018-Nisan 2019)

 

 

Endeksi oluşturan yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek 3 ay için toplam istihdam, sabit sermaye yatırım harcamasıve genel gidişat endeksleri bir önceki aya göre düşüş gösterirken, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 ay için üretim miktarı, son 3 ay toplam sipariş miktarı, son 3 ay toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 ay için ihracat sipariş miktarının artış gösterdiği görülmektedir.

 

Şekil 2: Üretim Hacmi, Toplam İstihdam ve İhracat Sipariş Miktarı (Nisan 2018 - Nisan 2019)

 

 

Nisan ayı mevcut toplam sipariş miktarı endeksi Mart ayına göre yüzde 6,4 oranında artarak 81,5 puan seviyesine yükselmiştir. Geçen yılın Nisan ayına göre ise endeks yüzde 12,6 oranında azalmıştır. Mevcut mamul stok miktarı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında artmış; gelecek üç ay için üretim hacmi ise yüzde 3 oranında artış sergilemiştir. Toplam istihdam (Gelecek üç ay) yüzde 0,7 oranında düşüş sergilemiştir.

 

Toplam sipariş miktarı (son üç ay) endeksi bir önceki aya göre yüzde 16,9 oranında artmış ve 105,7 puana yükselmiştir.

 

İhracat sipariş miktarı (gelecek üç ay) endeksi incelendiğinde bir önceki aya göre yüzde 7,6 oranında artış göstermiştir. Aynı endeks 2018 yılı Nisan ayına göre ise yüzde 0,3 oranında azalmıştır.

 

2018 Nisan ayında 114,5 olan sabit sermaye yatırım harcaması endeksi ise, Nisan 2019’da yüzde 0,4 oranında azalarak 105,5 seviyesine gerilemiştir. Genel gidişat endeksi ise, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 azalmış; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,2 oranında artış göstermiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Bileşenler Bazında Reel Kesim Güven Endeki (Nisan 2017, Nisan 2018, Nisan 2019)

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ (RKGE)

       
 

2017

           2018                         2019

 

Nisan

Nisan

Nisan

Reel Kesim Güven Endeksi

111,20

111,2

105,5

Toplam sipariş miktarı (Mevcut durum)

97,20

93,2

81,5

Mamul mal stok miktarı (Mevcut durum) (*)

95,00

95,0

99,0

Üretim hacmi (Gelecek 3 ay)

125,20

130,4

125,6

Toplam istihdam (Gelecek 3 ay)

113,80

119,8

106,6

Toplam sipariş miktarı (Son 3 ay)

117,60

116,0

105,7

İhracat sipariş miktarı (Gelecek 3 ay)

129,30

129,9

129,5

Sabit sermaye yatırım harcaması

110,50

114,5

105,5

Genel gidişat

101,30

90,5

90,7

(*) Mamul mal stok miktarı yayılma endeksi oluşturulurken ters kodlanmaktadır. Yayılma endeksinin artışı stok azalışına,

azalışı stok artışına işaret etmektedir.

Facebookta Paylaş