Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönerge

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Tehlikeli maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönerge’nin 11.06.2019 Tarih ve 44011 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe girdiği bildirilmektedir. Söz konusu Yönerge’ye ilgili Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.tmtk.gov.tr) Mevzuat kısmı Yönergeler başlığından ulaşılabilmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş