SCADA Sistemine Bağlantı Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen  yazıya istinaden;

 Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin "Veri iletişim sistemi" başlıklı 29 uncu maddesi ile "SCADA kontrol merkezleri" başlıklı Geçici 3 üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği bildirilmektedir. Üyelerimize önemle duyurulur.

Eki: SCADA sistemine bağlantı yükümlülüğü

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş