PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR –ÜYELERİMİZE DUYURU

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verilecektir.

Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup,  https://cygm.csb.gov.tr web adresinde duyurular kısmında yer almaktadır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş