Özel Mesleki Eğitim Merkezleri Hakkında Duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Özel mesleki eğitim merkezlerine ilişkin ilgili Kanunun 9. Maddesiyle 5580 sayılı Özel öğretim Kurumları Kanununun 2. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinde yer alan Kanun kapsamında açılacak kurumlar arasına özel mesleki eğitim merkezi de eklenmiş, ayrıca aynı fıkranın ( r ) bendinde mesleki eğitim merkezleri; çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu olarak tanımlanmıştır.

Özel mesleki eğitim merkezlerinin yasal alt yapısı yukarıda ifade edilen mevzuat ile tamamlanmış konuya ilişkin alt mevzuat geliştirme çalışmaları ise devam etmektedir.

Özel mesleki eğitim merkezleri organize sanayi bölgelerinde müstakil olarak açılabileceği gibi organize sanayi bölgelerindeki mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde veya organize sanayi bölgesi içinde ya da dışında faaliyet gösteren ve Bakanlıkça belirlenen şartlara haiz işyerlerinin bünyesinde de açılabilecektir.

Önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş