KUYUM Ticareti Hakkında Duyuru

Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Bilindiği üzere, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanan Kuyum Ticareti hakkında Yönetmelik 14 Nisan 2021 Tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin “Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici maddesinin birinci fıkrasında; “Bu Yönetmeliğin yürülüğe girdiği tarih itibariyle faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31.12.2021  tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekir.” Hükmü yer almaktadır.

İlgili konuda iştigal eden üyelerimizin mağduriyet yaşamamaları adına önemle duyurulur.

 

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

Facebookta Paylaş