İŞYERLERİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ

Sayın Üyemiz,

 

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından işverenlerin işçiden isteyeceği PRC testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren 02.09.2021 tarihli genel yazısı 81 il Valiliğine gönderilmiştir.

Söz konusu yazının kamuoyunda duyulmasını müteakip, konu yazılı ve görsel medyada hukukçu ve uzmanlar tarafından değerlendirilmeye başlanmış, birçok farklı görüş dile getirilmiştir.

Hukukçu ve uzmanların konun hakkında farklı görüş belirtmeleri nedeniyle ortaya çıkan bilgi kirliliğine bağlı olarak uygulamada sorunlar oluşmuştur. Bu sorunların açıklığa kavuşturulmasını teminen, özellikle aşı yaptırmayan ve PCR testi ibraz etmeyen çalışanların iş sözleşmelerinin geçerli veya haklı sebep ile sona erdirilmesi veya bu kişilerin işyerlerine alınmaması durumunda çalıştırılmadıkları sürelerde ücretlerinin ödenip ödenmeyeceği konularında çalışma mevzuatında açık hükümler bulunmadığından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının görüş ve değerlendirmeleri istenmiştir.

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) tarafından gönderilen yazı için tıklayınız.

Önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş