İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARI TİCARETİ HAKKINDA ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

İkinci el Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bahse konu Yönetmeliğin geçici 1. Maddesinin birinci fıkrasında “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını yıl içinde, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere 6. maddenin 1. fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerektiği” hükmüne yer verilmiş ve 24. Maddenin birinci fıkrasının c bendinde ise söz konusu geçici 1. Maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği kurala bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin geçici 1. Maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde 13 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ikini el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Yetki belgelerini almak için ;  https://ietts.gtb.gov.tr/adresi üzerinden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş