E-İHALE HAKKINDA DUYURU

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde tasfiyelik hale gelen eşya ve taşıtların satışlarının e-ihale yöntemiyle gerçekleştirileceği bir platform oluştuğu belirtilmektedir. Söz konusu platforma ilişkin https://tasfiye.ticaret.gov.tr/eihale-islemleri/eihale ve https://www.eihale.gov.tr/ web sitelerinden detaylı bilgiye ulaşılabilecektir.

16.10.2018 tarihli 30567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No:2 ) ile e-ihale sisteminde değişikliğe gidilmiştir. Bu değişikliklerle birlikte,

-  Tüm eşya ve araç ihalelerinin açık teklif yöntemiyle yapılması,

- Bekletilmeyecek eşyanın da e-ihale ile satılması,

- İhalelerin sistemde ilanda kalış süresinin 3 gün ve teklif verme süresinin ise 3 işgünü olarak belirlenmesi, bekletilmeyecek eşyada ilanda kalış süresinin 1 iş günü, teklif verme süresinin ise 1 iş günü olarak uygulanması,

- İhalelere teklif verme süresinin başlama saat ve dakikasından itibaren 3 işgünü sonra aynı saat ve dakikada sona ermesi.

-Eşya ve araçların ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görülebilmesi, görüş işleminin mesai günü ve saatleri dahilinde yapılması,

- Araç ihaleleri için teklif başlangıç tutarının ihaleye esas bedelin %75’i olarak uygulanması, eşya ihaleleri için teklif başlangıç tutarının ihaleye esas bedelin %50’si olarak uygulanması,

- Tekliflerin sistemde “100 TL, 300 TL,500 TL “ kalıp butonları kullanılarak veya manuel şekilde en fazla 2.000 TL olmak kaydıyla 50 lira ve katları yazılarak verilebilmesi,

- En yüksek teklif sahibinin kendi teklifini başka bir geçerli teklif daha olmadıkça artıramaması,

- Artırımların sistem tarafından işlenerek geçerli bir teklif olarak kabul edildiği anda kayıtlı olan en yüksek teklif tutarına eklenerek yapılması,

- Sisteme araçların fotoğraflarının yanında videolarının da eklenmesi,

Hususları öngörülmüştür.

 

Üyelerimize duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

Facebookta Paylaş