ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ –SATIŞ-İHALE İLANI

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

İlimiz Merkez mahalleleri ile köylerinde mülkiyeti Hazine adına kayıtlı bulunan ve ilan metninde ada parsel ve yüzölçümleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Akyar Köyünde bulunan 200 ada 13 parsel numaralı taşınmazın 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesisine ilişkin ihalesi ise 2886sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile tahmini bedel üzerinden 03.09.2019 tarihinde, ilanda belirtilen gün ve saatlerde satış ihaleleri yapılacaktır.

İhale Satış İlanı için sayfaların üzerine tıklayınız.

Sayfa 1

Sayfa2

Sayfa 3

Önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş