Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale İlan Metni Duyurusu

Osmaniye Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Odmaıza gönderilen yazıya istinaden;

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde 4706 sayılı Hazineye ait taşınmaz mallarınn değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunun ek 3. maddesisnin uygulanmasına ilişkin kamu taşınmazlarının yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslar kapsamında 49 yıl süreli olarak irtifak hakkı tesis edilecektir.

İlan metni için tıklayınız. 

Önemle duyurlur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Facebookta Paylaş