Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hakkında duyuru

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edilebilirliği Programı (COSME) kapsamında, "İnovasyon Alımı Aracılığı: İnovaktif Kamu Alımlarının Kolaylaştırılması için Bağlantılar Oluşturma-Creating Links for the Facilitation of Public Procurement of Innovation (COS-LINKPP-2020-2-05)" başlıklı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. 

Son başvuru tarihi 25 şubat 2021 olan proje teklif çağrısına ait dokümanlara ( başvuru prosedürleri ve rehber ), Avrupa Komisyonunun      " https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/call-fiche_cos-linkpp-2020-2-05_en.pdf "internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik posta : abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr ) programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir. Bu çerçevede, KOSGEB tarafından, COSME kapsamında açılan çağrılara ilişkin proje teklifi hazırlama konulu eğitim ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu etkinliklerin takibi https://cosme.kosgeb.gov.tr/ adresinden yapılabilir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş