AB Ülkelerine Kuru İncir/Fındık/Antep Fıstığı İhracatı Hakkında Duyuru

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı’na gönderilen bir yazıda, 884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında, EK-1’de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen Ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve antep fıstığı ile bunlardan elde edilen ürünler) Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde sağlık sertifikası ile birlikte Ek-2 De örneği yer alan Numune alma ve analiz sonuç raporu varlığının da kontrol edilecek şekilde düzenleme yapılmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Bununla birlikte söz konusu ürünlerin ticari örnek/laboratuar örneği olarak gönderilenler ile piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak amacıyla gönderilenlerin anılan uygulama kapsamı dışında tutulduğu ifade edilmiştir. Buna ilaveten kötüye kullanımı önlemek amacıyla söz konusu sevkiyatların brüt ağırlığının 30 kg’ını aşmaması şartının getirildiği belirtilmiştir.

Daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin yapılmış olduğu, bu defa yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda brüt ağırlığı 30 kg ile sınırlı olmak üzere ticari örnek, laboratuar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere Ek-1’de 12’li GTİP’leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek 2 de bir örneği gönderilen Numune alma ve Analiz Sonuç Raporunun da aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenlemenin yapılacağı bildirilmiştir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI  

Facebookta Paylaş