2019 Nisan SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

2019 Nisan

SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ

24 Nisan 2019                

Nisan ayı inşaat ve hizmet sektörü güven endeksleri TÜİK tarafından 24 Nisan 2019 tarihinde yayımlandı.

İnşaat sektörü güven endeksi

2019 yılı Mart ayında 54,1 olan mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi, 2019 yılı Nisan ayında 0,2 puan azalarak 53,9 değerine düşmüştür. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 78,8 puan olan inşaat sektörü güven endeksi 24,9 puan azalarak yüzde 31,6 oranında düşmüştür.

Mevsimlikten arındırılmamış inşaat sektörü güven endeksine bakıldığında ise 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 61,2 puana yükseldiği görülmektedir. 2018 Nisan ayı verilerine göre incelendiğinde ise, yüzde 29,2 oranında azaldığı gözlemlenmektedir.

Şekil 1: İnşaat Sektörü Güven Endeksi (Nisan 2018 – Nisan 2019)

 

Mevsimlikten arındırılmış inşaat sektörü güven endeksini oluşturan alt kalemlere bakıldığında, Mart 2019’da 41,6 puan olan alınan siparişlerin mevcut düzeyinin, Nisan 2019’da 0,8 puan azaldığı ve 40,8 puan olduğu gözlemlenmektedir (Tablo 1). Gelecek 3 aylık dönem için toplam çalışan sayısı beklentisi ise, Mart 2019’da 66,6 puan iken, Nisan 2019’da yüzde 0,6 oranında artarak 67,0 puan olmuştur.

Tablo 1: İnşaat Sektörü Güven Endeksi Bileşenleri (Mart 2019 – Nisan 2019)

 

Endeks

 

Mar.19

Nis.19

İnşaat Sektörü Güven Endeksi

54,1

53,9

Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi

41,6

40,8

Toplam çalışan sayısı beklentisi (gelecek 3 aylık dönemde)

66,6

67,0

 

Hizmet sektörü güven endeksi

2019 Nisan ayı mevsimlikten arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi incelendiğinde (Şekil 2), 2018 yılı Nisan ayına göre yüzde 14,4 oranında azalış gösterdiği (14,0 puan) ve 83,1 puana düştüğü göze çarpmaktadır. 2019 yılı Mart ayına göre bakıldığında ise yüzde 1,9 oranında arttığı (1,5 puan) görülmektedir.

Mevsimlikten arındırılmamış endeks ise, 2019 yılının Mart ayına göre yüzde 7,7 oranında artarak (6,4 puan) 89,2 olurken, 2018 yılı Nisan ayına göre yüzde 11,4 oranında (11,5 puan) azalmıştır.

Şekil 2: Hizmet Sektörü Güven Endeksi (Nisan 2018 – Nisan 2019)

 

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksinin oluştuğu alt kalemler incelendiğinde (Tablo 2), Mart 2019’da 77,3 puan olan iş durumunun, Nisan 2019’da yüzde 2,1 oranında (1,6 puan) artarak 78,9 puan olduğu görülmektedir. Hizmet sektörünün diğer bir alt kalemi olan hizmetlere olan talep Nisan 2019’de bir önceki aya göre 1,2 puan yükselmiş ve 76,0 puan olmuştur. Mart 2019’da 92,7 puan olan gelecek 3 aylık dönem için hizmetlere olan talep beklentisi ise, Nisan 2019’da yüzde 1,9 artmış ve 94,5 puan olmuştur.

Tablo 2: Hizmet sektörü güven endeksi alt bileşenleri (Mart 2019 – Nisan 2019)

 

Endeks

 

Mar. 19

Mar. 19

Hizmet Sektörü Güven Endeksi

81,6

83,1

İş Durumu (Son 3 aylık dönemde)

77,3

78,9

Hizmetlere olan talep (son 3 aylık dönemde)

74,8

76,0

Hizmetlere olan talep beklentisi (gelecek 3 aylık dönemde)

92,7

94,5

Facebookta Paylaş