2019 MART AYINA AİT KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ HABER BÜLTENİ

2019 yılı Mart ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre %5,42 artış oldu.

·         Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %5,42, kurulan kooperatif sayısı %20,51, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %4,18 oranında artmıştır.

·         Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında %2,40, kapanan kooperatif sayısında %32,50 oranında artış, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %26,36 azalış olmuştur.

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %12,57 oranında azalış oldu.

·         2019 yılı Mart ayında, 2018 yılı Mart ayına göre kurulan şirket sayısı %5,52 kurulan kooperatif sayısı %15,32 oranında azalmıştır.

2019 yılının ilk üç ayında kapanan şirket sayısı, 2018 yılının aynı dönemine göre %10,44 oranında azaldı.

·         2019 yılının ilk üç ayında 2018 yılının aynı dönemine göre kapanan şirket sayısında %10,44 kapanan kooperatif sayısında %18,10 oranında azalmıştır. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,19 oranında artış gözlenmiştir.

 

 

2019 Mart Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

MART 2019

ŞUBAT

 2019

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

MART 2018

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- MART

  (3 Aylık)

2018

2019

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

7.057

6.694

5,42

7.469

-5,52

24.098

22.029

-8,59

Kooperatif

94

78

20,51

111

-15,32

280

261

-6,79

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.869

1.794

4,18

3.286

-43,12

11.359

6.736

-40,70

Tasfiye

Şirket

1.072

974

10,06

972

10,29

3.369

3.661

8,67

Kooperatif

62

29

113,79

51

21,57

142

143

0,70

Kapanan**

Şirket

640

625

2,40

732

-12,57

3.564

3.192

-10,44

Kooperatif

53

40

32,50

48

10,42

315

258

-18,10

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.634

2.219

-26,36

1.282

27,46

6.043

6.840

13,19

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı adi ortaklıkları da içermektedir.

* * Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini  kapsamamaktadır. 2019 yılı Mart ayında 843,  Ocak-Mart döneminde 3.546 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

 

 

2019 yılı Mart ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

·         2019 yılı Mart ayında kurulan toplam 7.151 şirket ve kooperatifin %84,72’si limited şirket, %13,93’ü anonim şirket, %1,31’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %41,92’si İstanbul,

%10,89’u Ankara, %6,15’i İzmir’de kurulmuştur.

·         Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 

2019 Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %2,82 oranında azaldı.

 

·         2019 yılında toplam 22.290 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 19.133 limited şirket, toplam sermayenin %69,08’ini, 2.890 anonim şirket ise %30,91’ini oluşturmaktadır. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre %2,82 oranında azalmıştır.

2019 Mart Ayı Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

OCAK  2019

Sayı

1.001

2

 

7.275

89

8.367

Sermaye (TL)

684.573.146

300.000

 

1.860.122.875

 

2.544.996.021

ŞUBAT 2019

Sayı

893

1

 

5.800

78

6.772

Sermaye (TL)

871.439.573

60.000

 

1.530.109.250

 

2.401.608.823

MART  2019

Sayı

996

3

 

6.058

94

7.151

Sermaye (TL)

694.279.365

555.000

 

1.638.999.675

 

2.333.834.040

2019 TOPLAM

Sayı

2.890

6

 

19.133

261

22.290

Sermaye (TL)

2.250.292.084

915.000

 

5.029.231.800

 

7.280.438.884

 

2019 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2.464’ü ticaret,  1.084’ü imalat ve 610’u inşaat sektöründe kurulmuştur.  720 gerçek kişi ticari işletmesi ise ticaret sektöründe kuruldu.

·         2019 Mart ayında şirket ve kooperatiflerin 2.464’ü ticaret,  1.084’ü imalat ve 610’u inşaat sektöründe kurulmuştur.2019 Mart ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 720’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 297’si inşaat, 268’i imalat sektöründedir.

 

·         Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 220’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 136’sı inşaat, 79’u imalat sektöründedir.

 

·         Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 722’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı,  291’i inşaat,  178’i imalat sektöründedir.

2019 Mart ayında kurulan 94 Kooperatifin 37’si Konut Yapı Kooperatifidir.

·         2019 Mart ayında kurulan 94 Kooperatifin 37’si Konut Yapı Kooperatifi, 15’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 13’ü İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

·         2019 yılında kurulan 261 kooperatifin 106’sı Konut Yapı Kooperatifi, 41’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 30’ar adet olmak üzere Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve İşletme Kooperatifi olarak kurulmuştur.

 

 

 2019 yılı Mart ayında 1.082 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 

·         2019 yılı Mart ayında kurulan 1.082 yabancı ortak sermayeli şirketin 563’ü Türkiye, 80’i İran, 73’ü Suriye ortaklı olarak kurulmuştur.

 

·         Kurulan 1.082 yabancı ortak sermayeli şirketin 93’ü anonim, 989’u limited şirkettir. 2019 yılında kurulan şirketlerin 430’u Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 230’u Gayrimenkul acenteleri, 173’ü Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kurulmuştur.

 

·         Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 83,63’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

 

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK 2019

Sayı

114

1.099

1.213

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

46.840.645

281.123.500

327.964.145

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

39.322.845

217.456.700

256.779.545

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

83,95

77,35

78,29

ŞUBAT

2019

Sayı

106

929

1.035

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

34.925.000

245.169.200

280.094.200

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

29.144.300

247.888.865

277.033.165

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

83,45

101,11

98,91

MART 2019

Sayı

93

989

1.082

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

57.338.400

318.765.000

376.103.400

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

32.328.150

256.921.275

289.249.425

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

56,38

80,60

76,91

TOPLAM

Sayı

313

3.017

3.330

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

139.104.045

845.057.700

984.161.745

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

100.795.295

722.266.840

823.062.135

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

72,46

85,47

83,63

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin,  sermaye uyruklarının illere ve faaliyet alanlarına göre dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik bağlantısından ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

                    Anonim, Limited, Kooperatif, Komandit, Kollektif  Şirket  toplamları

                    Gerçek Kişi Ticari İşletmesi

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 17 Mayıs 2019’dur.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr/resmi-istatistik  adresinden erişebilirsiniz.

Facebookta Paylaş