2018/2 Sayılı Tebliğ Güncelleme Çalışmaları Hakkında Duyuru

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 2017/11168 sayılı ithalat rejimi kararına ek karar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığı’nın (ithalat Genel Müdürlüğü) izninin aranacağı belirtilmiş olup,

2018/2 Sayılı Tebliğ Güncelleme Çalışmaları

 31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 2017/11168 sayılı ithalat rejimi kararına ek karar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta Ticaret Bakanlığı’nın (ithalat Genel Müdürlüğü) izninin aranacağı belirtilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalatta alınacak izinlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 16/02/2018 tarihli 30334 sayılı Resmi Gazete ’de “Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (ithalat:2018/2)”in yayımlandığı kaydedilmiştir.

03/04/2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete ‘de  yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ ”in “izin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9 uncu maddesine “negatif liste” eklendiği; anılan Tebliğ’in özellikle “izin belgesi aranmayacak eşya” başlıklı 8 inci maddesi ve “izin belgesi verilmeyen eşya” başlıklı 9 uncu maddesinin güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ilişkin görüşlerinizi 6 Mart 2020 tarihine kadar   kubilay.simsek@tobb.org.tr    adresine göndermeniz rica olunur.

 

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI  

Facebookta Paylaş