DEĞİRMENDERE KALESİ

Yoğunoluk -  Maksutoğlu yaylasından 4 km içerideki Değirmendere köyünün kuzey yöndeki yamacının düzlük oluşturan yerindedir. Ulaşım asfalt yolla sağlanmaktadır. 200 m yakınına kadar araba ile gidilebilir. Daha sonra çok rahat yürüyüş yolu ile önce kilisenin yanından geçilerek garnizon kulesi diyebileceğimiz yapıya varılır.

Arabadan inildikten 50 m sonra hemen solunuzda kilise kalıntısı sizi karşılar. 10x7 ölçülerindeki kilisenin giriş kapısı, apsis ve diğer öğeler sağlam görülmektedir. Yapının üst örtüsü tamamen yok olmuştur. Güney yöndeki temel 3 sıra iyi işçilikli kesmetaş malzeme görülmektedir. Dış yüzeyleri iyi işlenmiş olan duvarın iç yüzeyi özensizdir. İhtimalledir ki iç yüzey Mermer veya diğer bir malzeme ile kaplanmıştır.

 Orta çağ, Garnizon kulesi iki katlıdır. Birinci kata batı yöndeki olasılıkla ahşaptan yapılmış merdivenle girilmekte idi. Ana kayada 5 sıra basamak görülmektedir. Basamakların olduğu yerden ancak ahşap merdivenle yapıya ulaşılabilir. Birinci kat tavanı beşik tonuzdur. Yapının kuzey tarafı tamamen dışa kapalıdır. Kuzey batı yönde İkinci katta bir adet mazgal,  batı yöndeki oval kısımda 2,doğu yönde 2 olmak üzere toplam beş mazgalı görülmektedir.