OTSO'DAN PERSONEL VE ÜYELERİNE YÖNELİK OLARAK DAVRANIŞ BİLİMLERİ KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.

OTSO'DAN PERSONEL VE ÜYELERİNE YÖNELİK OLARAK DAVRANIŞ BİLİMLERİ KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF, Yönetim Bilişim sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası kalite yönetimi çerçevesinde Davranış Bilimleri konulu eğitim verdi.

İnsan sosyal bir varlık olarak yaşamını bir toplum içerisinde sürdürmektedir. Yaşam sürecinde insan doğumundan ölümüne birtakım bilgileri çevresinden alır ve öğrenir. İşte bu sürçte insanın çevresindeki değişimlere veya çevresinden gelen uyarıcılara karşı yapmış olduğu herşey davranış olarak adlandırılır.

İnsanların davranışları konusunda üç temel bilim alanı bizlere bilgi sunar: Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji. Psikoloji insanın tekil olarak değerlendirirken, sosyoloji toplumun yapısı konularında ve toplumsal kurumların fonksiyonları hakkında bilgiler sağlar. Antropolji ise geçmiş toplumların sosyo-kültürel hayatı hakkında bilgiyi bizlere sunar.

İnsan davranışını etkileyen temel faktörler nelerdir diye bakıldığında kişilik il göze çarpan unsurdur. Kişilik bireyin fiziki-psikolojik durumunun yansımasıdır. Toplum içinde insanlar kişiliklerine göre tanımlanır. Kişilik oluşumunda bireyin içinde bulunduğu şartlar ve genetik faktörler önemli bir rol üstlenir. Kişinin toplumdaki yerine sosyal statü deriz ve bu statü çerçevesinde yaptığımız davranışlar rol olarak iade edilir. Toplumsal roller ve bireysel rollerimiz birbirimiz ile iletişim kurmamız sağlar.

İletişim sürecinde kişiler ve fikirler hakkındaki inançlarımız, algılarımız ve tutumlarımız önemli birer faktördür. Olumlu tutumlar davranışlarımızı da olumlu yaparken olumsuz kanaatlerimiz kişilere yada olaylara negatif yönlü tepki göstermemize yol çar. Benzer şekilde önyargılarımız davranışlarımızı yönlendirir.

Mevlananın dediği gibi;

Sen düşünceden ibaretsin

Geriye et ve kemiksin

Gül düşünür gülistan olursun

Diken düşünür dikenlik olursun.''

Galeri
Facebookta Paylaş