ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HK)

TOBB tarafından gönderilen yazıya istinaden;

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; "Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler." hükmüne yer verilmiş olup , aynı kanunun 30.maddesinin birinci fıkrasının b bendinin 6 numaralı alt bendinde geçen "10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstelenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar" hükmü gereğince,bu konunun yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.Bu nedenle,söz konusu maddelere dayanarak hazırlanan işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin Yönetmelik 29/06/2015 tarihli ve 29401sayılı Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yönetmeliğin 10. maddesinin birinci fıkrasında eğitimler, açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi,büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verilir." hükmü yer almaktadır.

6331 sayılı kanuna göre 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için İSG hizmetleri yükümlülüğü 01/07/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İşveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları ile eğitim sonunda yapılacak sınavın düzenli ve etkin biçimde uygulanmasına ilişkin esasları belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi arasında 09/10/2015tarihinde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.Bu kapsamda Anadolu Üniversitesince yürütülecek olan ilk e-sertifika eğitim programına ilişkin başvurular 28 Aralık 2015-15 Ocak 2016 tarihleri arasında http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Kayıt ve bilgi için tıklayınız.- DEVAMI 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

 OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Facebookta Paylaş