ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU-SEÇİMLERDE KULLANILACAK YETKİ BELGESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Odamızın "Nisan -2018" döneminde gerçekleştireceği Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi'nde oy kullanabilmek için tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya Ticaret Sicil Müdürlüğümüzden seçim tarihine kadar 90 gün içerisinde alınmış  yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekeceğinden; üyelerimiz şimdiden seçimde kullanacakları yetki belgelerini ücretsiz olarak Odamızdan alabilmektedirler.

 

Önemle duyurulur. 

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI 

Facebookta Paylaş