ÜYELERİMİZE DUYURU -2018/14 SAYILI GENELGE

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgi yazısında, ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma/derin deniz deşarjı teknolojilerinin seçilmesi amacıyla 2014/07 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesinin taraflarınca yayınlanmış olduğu hatırlatılmaktadır. Söz konusu genelgede zamanla gelişen/değişen teknoloji ile ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanılan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu bağlamda gerekli değişiklikler yapılarak 2014/07 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı, 20.11.2018 tarih ve 2018/14  sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Söz konusu “Genelge” ve Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama kılavuzu “TOBB’nin http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri “ başlığı “Avrupa Birliği Dairesi”linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.

Üyelerimize duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş