TÜRK PARASI’NIN KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜYELERİMİZE DUYURU)

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karara ilişkin Tebliğ (İhracat bedelleri hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ’in uygulanması ile ilgili Odalarımızdan gelen başvurular Birliğimizce incelenerek ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimde bulunulmuştur.

Bu itibarla, bahse konu Tebliğ’in birinci fıkrasına dayanılarak ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Genelge, Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge’ye TOBB web sitesi (www.tobb.org.tr) üst panelindeki TOBB Birimleri altında yer alan  Dış ekonomik ilişkiler Daire Başkanlığı /Dış Ticaret Müdürlüğü  başlığındaki Duyurular (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2699&Ist=DuyurularListesi) kısmından ulaşılabilmektedir.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş