OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI "ORGAN SEÇİMLERİ VERGİ MÜKELLEFİYETİ"NE İLİŞKİN DUYURU

Odamızın iptal edilen 10 ve 12. Meslek gruplarına ait "Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi" 5174 Sayılı Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84. maddesi gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre  22.05.2018  Salı Günü 10:00-17:00 saatleri arasında Osmaniye Ticaret Ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilecektir.

Organ Seçimlerinde ; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nun 83. maddesi uyarınca Oda meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclis Üyesi seçilebilmek ( seçme ve seçilme ile yalnız seçme yeterliliği)  için vergi mükellefi olma şartı arandığından, 10 ve 12. meslek grubuna kayıtlı olan üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Bu zorunluluk çerçevesinde; üyelerimizin vergi mükellefiyetine ilişkin  Oda kayıtlarını  24 Nisan 2018 Salı gününe mesai saatleri arasında Odamıza gelerek incelemeleri ve hatalı kayıt varsa düzeltilmesi için yazılı dilekçe (kaşeli-imzalı) ile müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Bu düzeltme işlemi çerçevesinde ; 5174 sayılı kanunun 83. Madde (f) bendi uyarınca seçme ve seçilme haklarının kaybolmaması için Odamıza daha önce hiç vergi numarası bildirmemiş üyelerimizin de öngörülen sürede Odamıza vergi hesap numaralarını bildirmeleri, vergiden muaf olan üyelerimizin (kooperatifler vb.) vergiden muaf olduklarına ilişkin muafiyet belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Vergi mükellefiyeti ile ilgili yukarıda belirtilen işlemler için öngörülen süre 24/04/2018 Salı günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu süre içerisinde kayıtlarını düzeltmeyen üyeler, Oda kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

 

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş