OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK KOMİTELERİ VE MECLİS ÜYELERİ SEÇİMİ HAKKINDA DUYURU

Seçim Tarihi    : 8 Nisan 2018 Pazar

Saat                 : 09:00 -17:00

Seçim Yeri      : Saimbey Ortaokulu

 

Odamızın 8 Nisan 2018 Pazar Günü gerçekleştireceği Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi'nde; gerçek kişi ticari işletmeleri (şahsi kayıtlar) nüfus cüzdanları ile, tüzel kişi temsilcisi kişiler tüzel kişilikte temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ile oy kullanabileceklerdir.

Tüzel kişiler imza sirkülerinin haricinde; Ticaret Sicil Müdürlüğümüzden ücretsiz olarak seçim tarihine kadar 90 gün içerisinde alınmış  yetki belgesi ile de oy kullanabileceklerdir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI

Facebookta Paylaş